Leestijdind. 10 à 15 min. 

Stop met dopingregels in de privésfeer

Regels voor spelregels


dopingcontroleBrouwer en Sierksma vinden de regelgeving in de sport doorgeslagen en bepleiten normalisatie door het opstellen van regels voor regels.

Lees op nieuwe locatie Doping Academy

(Opent op nieuw tabblad)